PENTADBIRAN

BEND-303 Borang Permohonan Keluar Pejabat

Borang Penggunaan Auditorium dan Bilik Seminar

INOS Borang Pinjaman Peralatan Pejabat

K03-Cuti Tanpa Rekod

K06-Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)

Borang Permohonan Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

02-Borang laporan latihan


MAKMAL

B01_Borang Penggunaan Makmal_20082019

B02-Borang Guna Makmal Luar Waktu Pejabat_21052019

B03-Borang Pinjaman Peralatan Makmal_21052019

B04-Peringatan Tender, Sebutharga, Pembelian Terus_21052019

B05-Borang Penempatan Peralatan Penyelidikan_21052019

B06-Borang Penempatan Bahan Kimia dan Radas_21052019

B07-Borang Keluar Bahan Kimia dan Radas_21052019

B08- Borang Caj Sampel-Sewa Alatan_21052019

B09_Borang penempatan sampel_21052019

B10 -Borang Permohonan Pengujian Sampel_21052019

B11 – Maklumbalas pelanggan_09052019

B12- Borang Arahan Pengujian_21052019

B13- Borang Aduan Teknikal_13052019

B14 – Laporan Penyiasatan_21052019

B15-Butiran Lengkap Audit_21052019

B16-Borang Audit

B17-Borang Ringkasan Audit

B18 -Borang Latihan Kecekapan Pengujian_UMT

B19 -Borang Kompetensi Pengendalian Alatan_UMT

B20 -Borang Laporan Penyelenggaraan Asas_UMT

B21 -Borang Laporan Kerja Non-Confirming, Prevention_13052019

B22 -Borang Laporan Kawalan Kualiti ‘Non Conforming

B23 -Borang penerimaan barang daripada pembekal

B24-Borang Temuduga

B25-Borang Pengesahan Tindakan Pembetulan

B27-Borang Permohonan Pangkalan Data INOS

B28 -Borang Rancangan Kursus Dan Latihan

B29-Borang Penilaian Kursus Dan Latihan9

B30-Borang Kebenaran Bawa Keluar Peralatan

B31 -Borang Maklumat Harta Modal

B32 -Borang Maklumat Inventori v2

B33-Kod Etika Makmal

B34- Borang cadangan pendaftaran risiko

B35 -Borang Penilaian Dan Analisis Impak “Non-Conforming”


TEMPLAT BUKU LOG

LB01- Buku Log Penerimaan Sampel di Kaunter INOS

LB02- Buku Log Stok Bahan Kimia-Radas

LB03-Buku Log Rekod Penggunaan Alatan Di Makmal Inos

LB04-Buku log penggunaan Makmal

LB05-Buku Log Kerosakan Alatan Makmal Inospdf

LB06- Buku Log Thermohygrometer

LB07- Buku Log Verifikasi Penimbang Analitikal

LB08- Buku Log Verifikasi Oven

LB09- Buku Log Verifikasi Termometer


BORANG KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN INOS

Buku Panduan Keselamatan INOS

KKP_B001_BORANG_MAKLUMAT_SISA_BERBAHAYA_INOS

KKP_B002_BORANG_PELEPASAN_MAKMAL_INOS

KKP_B003_BORANG_PEMERIKSAAN_BERKALA_KEBUK_WASAP_INOS

KKP_B004_REKOD_PENGGUNAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B005_SENARAI_SEMAK_PENYEDIAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B006_SENARAI_SEMAK_ISI_KANDUNGAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017

KKP_B007_SENARAI_SEMAK_EMERGENCY_EYEWASH_DAN_SHOWER_2017_INOS

KKP_Borang_COSSH_Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko

KKP_Contoh_Borang_COSSH-Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko


PENGURUSAN RISIKO INOS

Borang Penilaian Risiko_UMT-TSR-BPR-B.01 – Amend_09092020

Contoh INOS 1- Borang Penilaian Risiko_PROJEK PENYAMPELAN SAINTIFIK OSEANOGRAFI PERAIRAN LAUT CHINA SELATAN_TAK PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 2- Borang Penilaian Risiko_PENGANJURAN SEMINAR SISWAZAH INOS_TAK PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 3- Borang Penilaian Risiko_PEMBELIAN ALATAN SAINTIFIK INOS (RMK-11)_PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 4- Borang Penilaian Risiko_PROGRAM TEAMBUILDING DI TASIK KENYIR_PERLU LANJUTAN

SENARAI RISIKO INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS)

SOP Pengurusan Risiko Berasaskan Projek-Aktiviti-Program INOS-2020-21

 PENTADBIRAN

BEND-303 Borang Permohonan Keluar Pejabat

Borang Penggunaan Auditorium dan Bilik Seminar

INOS Borang Pinjaman Peralatan Pejabat

K03-Cuti Tanpa Rekod

K06-Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)

Borang Permohonan Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

02-Borang laporan latihan


MAKMAL

B01_Borang Penggunaan Makmal_20082019

B02-Borang Guna Makmal Luar Waktu Pejabat_21052019

B03-Borang Pinjaman Peralatan Makmal_21052019

B04-Peringatan Tender, Sebutharga, Pembelian Terus_21052019

B05-Borang Penempatan Peralatan Penyelidikan_21052019

B06-Borang Penempatan Bahan Kimia dan Radas_21052019

B07-Borang Keluar Bahan Kimia dan Radas_21052019

B08- Borang Caj Sampel-Sewa Alatan_21052019

B09_Borang penempatan sampel_21052019

B10 -Borang Permohonan Pengujian Sampel_21052019

B11 – Maklumbalas pelanggan_09052019

B12- Borang Arahan Pengujian_21052019

B13- Borang Aduan Teknikal_13052019

B14 – Laporan Penyiasatan_21052019

B15-Butiran Lengkap Audit_21052019

B16-Borang Audit

B17-Borang Ringkasan Audit

B18 -Borang Latihan Kecekapan Pengujian_UMT

B19 -Borang Kompetensi Pengendalian Alatan_UMT

B20 -Borang Laporan Penyelenggaraan Asas_UMT

B21 -Borang Laporan Kerja Non-Confirming, Prevention_13052019

B22 -Borang Laporan Kawalan Kualiti ‘Non Conforming

B23 -Borang penerimaan barang daripada pembekal

B24-Borang Temuduga

B25-Borang Pengesahan Tindakan Pembetulan

B27-Borang Permohonan Pangkalan Data INOS

B28 -Borang Rancangan Kursus Dan Latihan

B29-Borang Penilaian Kursus Dan Latihan9

B30-Borang Kebenaran Bawa Keluar Peralatan

B31 -Borang Maklumat Harta Modal

B32 -Borang Maklumat Inventori v2

B33-Kod Etika Makmal

B34- Borang cadangan pendaftaran risiko

B35 -Borang Penilaian Dan Analisis Impak “Non-Conforming”


TEMPLAT BUKU LOG

LB01- Buku Log Penerimaan Sampel di Kaunter INOS

LB02- Buku Log Stok Bahan Kimia-Radas

LB03-Buku Log Rekod Penggunaan Alatan Di Makmal Inos

LB04-Buku log penggunaan Makmal

LB05-Buku Log Kerosakan Alatan Makmal Inospdf

LB06- Buku Log Thermohygrometer

LB07- Buku Log Verifikasi Penimbang Analitikal

LB08- Buku Log Verifikasi Oven

LB09- Buku Log Verifikasi Termometer


BORANG KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN INOS

Buku Panduan Keselamatan INOS

KKP_B001_BORANG_MAKLUMAT_SISA_BERBAHAYA_INOS

KKP_B002_BORANG_PELEPASAN_MAKMAL_INOS

KKP_B003_BORANG_PEMERIKSAAN_BERKALA_KEBUK_WASAP_INOS

KKP_B004_REKOD_PENGGUNAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B005_SENARAI_SEMAK_PENYEDIAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B006_SENARAI_SEMAK_ISI_KANDUNGAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017

KKP_B007_SENARAI_SEMAK_EMERGENCY_EYEWASH_DAN_SHOWER_2017_INOS

KKP_Borang_COSSH_Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko

KKP_Contoh_Borang_COSSH-Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko


PENGURUSAN RISIKO INOS

Borang Penilaian Risiko_UMT-TSR-BPR-B.01 – Amend_09092020

Contoh INOS 1- Borang Penilaian Risiko_PROJEK PENYAMPELAN SAINTIFIK OSEANOGRAFI PERAIRAN LAUT CHINA SELATAN_TAK PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 2- Borang Penilaian Risiko_PENGANJURAN SEMINAR SISWAZAH INOS_TAK PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 3- Borang Penilaian Risiko_PEMBELIAN ALATAN SAINTIFIK INOS (RMK-11)_PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 4- Borang Penilaian Risiko_PROGRAM TEAMBUILDING DI TASIK KENYIR_PERLU LANJUTAN

SENARAI RISIKO INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS)

SOP Pengurusan Risiko Berasaskan Projek-Aktiviti-Program INOS-2020-21