e-Borang

ADMINISTRATION (PENTADBIRAN)

BEND-303 Borang Permohonan Keluar Pejabat

Borang Penggunaan Auditorium dan Bilik Seminar

INOS Borang Pinjaman Peralatan Pejabat

K03-Cuti Tanpa Rekod

K06-Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)

Borang Permohonan Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

02-Borang laporan latihan


LABORATORY (MAKMAL)

B01_Borang Penggunaan Makmal (Pind.3-2019)

B02-Borang Guna Makmal Luar Waktu Pejabat (Pind. 2-2019)

B03-Borang Pinjaman Peralatan Makmal (Pind.2-2019)

B04-Peringatan Tender, Sebutharga, Pembelian Terus (Pind.2-2019)

B05-Borang Penempatan Peralatan Penyelidikan (Pind.2-2019)

B06-Borang Penempatan Bahan Kimia dan Radas (Pind.2-2019)

B07-Borang Keluar Bahan Kimia dan Radas( Pind. 2-2019)

B08- Borang Caj Sampel-Sewa Alatan (Pind.2-2019)

B09_Borang Penempatan Sampel (Pind.2-2019)

B10 -Borang Permohonan Pengujian Sampel (Pind. 1-2021)

B11 – Maklumbalas Pelanggan (Pind. 1-2020)

B12- Borang Arahan Pengujian (Pind.2-2019)

B13- Borang Aduan Teknikal (Pind.2-2019)

B14 – Laporan Penyiasatan (Pind. 2-2019)

B15-Butiran Lengkap Audit (Pind.2-2019)

B16-Borang Audit (Pind.2 -2019)

B17-Borang Ringkasan Audit INOS

B18 -Borang Latihan Kecekapan Pengujian (Pind. 2-2019)

B19 -Borang Kompetensi Pengendalian Alatan (Pind.2-2019)

B20 -Borang Laporan Penyelenggaraan Asas (Pind.2-2019)

B21 -Borang Laporan Kerja Non-Confirming, Prevention (Pind.2-2019)

B22 -Borang Laporan Kawalan Kualiti ‘Non Conforming’ (Pind.2-2019)

B23 -Borang Penerimaan Barang Daripada Pembekal (Pind.2-2019)

B24-Borang Temuduga (Pind.2-2019)

B25-Borang Pengesahan Tindakan Pembetulan (Pind.2-2019)

B27-Borang Permohonan Pangkalan Data INOS (Pind.2-2019)

B28 -Borang Rancangan Kursus Dan Latihan (Pind.2-2019)

B29-Borang Penilaian Kursus Dan Latihan (Pind.2-2019)

B30-Borang Kebenaran Bawa Keluar Peralatan (Pind.2-2019)

B31-Borang Maklumat Harta Modal

B32-Borang Maklumat Inventori

B33-Kod Etika Makmal

B34- Borang Cadangan Pendaftaran Risiko

B35 -Borang Penilaian Dan Analisis Impak Non-Conforming

B36- Borang Perjanjian Kerahsiaan (Pind.1-2021)

B37_Borang Spesifikasi Sebutharga

217_Borang Inventori Buangan Terjadual [BT] Di Unit Kerja [Makmal-Bengkel-Hatcheri-Pejabat] UMT (pdf)

217_Borang Inventori Buangan Terjadual [BT] Di Unit Kerja [Makmal-Bengkel-Hatcheri-Pejabat] UMT (word)

Contoh – 217_Borang Inventori Buangan Terjadual [BT] Di Unit Kerja [Makmal-Bengkel-Hatcheri-Pejabat] UMT (pdf)

Contoh – 217_Borang Inventori Buangan Terjadual [BT] Di Unit Kerja [Makmal-Bengkel-Hatcheri-Pejabat] UMT (word)


LOG BOOK TEMPLATE (TEMPLAT BUKU LOG)

LB01- Buku Log Penerimaan Sampel di Kaunter INOS

LB02- Buku Log Stok Bahan Kimia-Radas

LB03-Buku Log Rekod Penggunaan Alatan Di Makmal Inos

LB04-Buku log penggunaan Makmal

LB05-Buku Log Kerosakan Alatan Makmal Inospdf

LB06- Buku Log Thermohygrometer

LB07- Buku Log Verifikasi Penimbang Analitikal

LB08- Buku Log Verifikasi Oven

LB09- Buku Log Verifikasi Termometer


INOS OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH FORM (BORANG KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN INOS)

Buku Panduan Keselamatan INOS

KKP_B001_BORANG_MAKLUMAT_SISA_BERBAHAYA_INOS

KKP_B002_BORANG_PELEPASAN_MAKMAL_INOS

KKP_B003_BORANG_PEMERIKSAAN_BERKALA_KEBUK_WASAP_INOS

KKP_B004_REKOD_PENGGUNAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B005_SENARAI_SEMAK_PENYEDIAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B006_SENARAI_SEMAK_ISI_KANDUNGAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017

KKP_B007_SENARAI_SEMAK_EMERGENCY_EYEWASH_DAN_SHOWER_2017_INOS

KKP_Borang_COSSH_Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko

KKP_Contoh_Borang_COSSH-Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko


INOS RISK MANAGEMENT (PENGURUSAN RISIKO INOS)

Borang Penilaian Risiko_UMT-TSR-BPR-B.01 – Amend_09092020

Contoh INOS 1- Borang Penilaian Risiko_PROJEK PENYAMPELAN SAINTIFIK OSEANOGRAFI PERAIRAN LAUT CHINA SELATAN_TAK PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 2- Borang Penilaian Risiko_PENGANJURAN SEMINAR SISWAZAH INOS_TAK PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 3- Borang Penilaian Risiko_PEMBELIAN ALATAN SAINTIFIK INOS (RMK-11)_PERLU LANJUTAN

Contoh INOS 4- Borang Penilaian Risiko_PROGRAM TEAMBUILDING DI TASIK KENYIR_PERLU LANJUTAN

SENARAI RISIKO INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS)

SOP Pengurusan Risiko Berasaskan Projek-Aktiviti-Program INOS-2020-21