Dr. Izwandy Idris
Ketua Pusat Rujukan & Repositori Laut China Selatan
Tel: +6096683467
Fax: +6096692166
Email: izwandy.idris@umt.edu.my
Bidang Penyelidikan: Biology and Ecology of Marine Benthic Invertebrates
 

 
Azwarina binti Mohd Azmi Ramasamy
Kurator
Email: azwa_azmi@umt.edu.my
Tel: +6096683747
Fax: +6096692166
 

Noratikah Ab. Manaf
Penolong Pegawai Sains (Kontrak)
Email: noratikah.manaf@umt.edu.my
Tel: +6096683747
Fax: +6096692166