Memberi Pendidikan kepada Dunia

Menjadi pusat latihan serantau yang disokong oleh UNESCO telah membolehkan sebuah institut di UMT berkongsi pengetahuannya dalam bidang oseanografi dengan dunia

Oleh Prof. Gs. Ts. Dr. Aidy @ Mohamed Shawal M Muslim, Pensyarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

Selama lapan tahun yang lepas, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS) telah memainkan peranan penting di pentas dunia.

Dalam proses itu, INOS telah melatih individu dari 30 negara.

Sejak tahun 2014, INOS telah dilantik sebagai salah satu Pusat Latihan Serantau OceanTeacher Global Academy (OTGA), menyediakan latihan untuk rantau Asia-Pasifik.

Lautan merupakan sumber yang penting. Ia meliputi lebih daripada 70% permukaan bumi dan memainkan peranan penting dalam mengawal iklim bumi serta menyokong kepelbagaian biologi. Disebalik kepentingannya, laut masih kurang difahami, dan sumber dan potensinya yang luas belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Menyedari kepentingan laut, INOS telah bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan kesenjangan pengetahuan dan memperluaskan kapasiti berkaitan dengan penyelidikan lautan dan perkhidmatan.

INOS adalah institusi terkemuka di Malaysia, komited untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman mengenai laut dan alam sekitar. Sejak penubuhannya, INOS telah memainkan peranan penting dalam membina kapasiti yang adil berkaitan dengan perkhidmatan, pemerhatian, dan penyelidikan lautan.

INOS Sebahagian daripada Projek OceanTeacher Global Academy (OTGA)

INOS merupakan sebahagian daripada Projek OceanTeacher Global Academy (OTGA) di bawah Pertukaran Data dan Maklumat Oseanografi Antarabangsa (IODE), UNESCO.

OTGA merupakan inisiatif global yang ditubuhkan di bawah Deka Sains Lautan untuk Pembangunan Mampan PBB. Ia bertujuan untuk meningkatkan kapasiti kebangsaan dan serantau dalam sains, perkhidmatan, dan pengurusan pesisir dan marin dengan menyediakan latihan yang disesuaikan untuk pakar dan profesional lautan. Bagi mencapai matlamat ini, OTGA mencipta rangkaian global pusat latihan serantau dan khusus (RTC dan STC) yang memberikan program latihan berkualiti tinggi yang direka khas untuk memenuhi keperluan peserta.

Pada tahun 2014, usaha telah diambil untuk membentuk rangkaian pusat latihan serantau OTGA. Lawatan tapak dijalankan untuk menilai pelbagai faktor yang akan mempengaruhi proses pemilihan. Faktor-faktor ini termasuk infrastruktur, perkhidmatan berkaitan acara, sumber manusia, pengalaman dan sejarah berkaitan dengan Suruhanjaya Oseanografi Antara Kerajaan (IOC) dan IODE, isu-isu praktikal dan undang-undang, serta kebolehlestarian pusat latihan prospektif.

Dengan menilai faktor-faktor ini, OTGA bertujuan untuk memastikan pusat latihan serantau yang dipilih dilengkapi dengan sumber dan keupayaan yang diperlukan untuk menyediakan latihan berkualiti tinggi dan mempromosikan perkongsian pengetahuan dan kepakaran dalam oseanografi.

Program latihan OTGA direka untuk memenuhi keperluan kedua-dua negara membangun dan negara maju, dan terbuka kepada peserta dari seluruh kawasan dunia. Program-program ini sesuai untuk individu yang bekerja di agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, syarikat sektor swasta, dan institusi akademik, serta dalam kalangan lain.

 

Dilantik sebagai Pusat Latihan Serantau

INOS telah ditubuhkan secara rasmi sebagai pusat latihan serantau pada tahun 2014, dengan tujuan menyediakan latihan di kawasan Asia-Pasifik, dengan sokongan kira-kira RM 1 juta.

Sebagai pusat latihan serantau OTGA, INOS menyediakan pelbagai program latihan dan kursus dalam pelbagai bidang berkaitan dengan oseanografi, sains marin, dan pengurusan pantai. Program-program latihan ini direka untuk membekalkan individu dengan pengetahuan, kemahiran, dan alat yang diperlukan untuk mengurus dan mengekalkan sumber-sumber lautan dengan berkesan.

Beberapa topik yang dirangkumkan termasuk biodiversiti marin, pemerhatian lautan, pengurusan data lautan, perancangan ruang marin, pencemaran laut, perubahan iklim, dan pengurusan perikanan lestari, serta lain-lain lagi.

Program-program latihan disampaikan melalui pelbagai format, termasuk bengkel secara bersemuka, kursus dalam talian, dan pendekatan pembelajaran gabungan.

Program ini direka untuk memenuhi keperluan audiens yang pelbagai yang terlibat dalam aktiviti berkaitan dengan lautan. Sasaran peserta termasuklah penyelidik, saintis, pendidik, pembuat dasar, pengurus pantai, profesional industri marin, dan pihak berkepentingan lain yang berminat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam oseanografi, sains marin, dan pengurusan pantai.

Salah satu pencapaian terpenting INOS sebagai pusat latihan OTGA ialah kepelbagaian pesertanya. Dengan menyambut peserta dari pelbagai negara dan latar belakang, INOS memupuk pembangunan kapasiti yang adil, memastikan bahawa semua kawasan mempunyai akses kepada sumber dan pengetahuan yang diperlukan untuk memajukan penyelidikan dan perkhidmatan lautan. Ini penting, sebagai peringatan kepada cabaran besar yang dihadapi oleh lautan, termasuk perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, dan pencemaran.

Pengajar/pemudah cara latihan adalah pakar dalam bidang masing-masing dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam oseanografi, sains marin, dan pengurusan pantai. Mereka kebanyakannya adalah pakar UMT, manakala beberapa lainnya adalah pakar serantau. Banyak dari mereka berkaitan dengan institusi penyelidikan terkemuka, universiti, dan organisasi yang terlibat dalam aktiviti berkaitan dengan lautan.

 

Maklum Balas Positif

INOS telah menerima maklum balas positif daripada sebanyak 200 orang sehingga kini dari peserta yang lepas, serta daripada jurulatih/pembimbing. Peserta telah memuji INOS kerana menyediakan program latihan berkualiti tinggi yang teratur, menyeluruh, dan praktikal. Maklum balas positif menonjolkan nilai dan impak program latihan dalam menggalakkan pertukaran pengetahuan, pembangunan kapasiti, dan pengurusan laut yang mampan.

Sebagai pusat latihan serantau OTGA, INOS mempunyai akses kepada pelbagai kursus latihan, bengkel, dan sumber berkaitan sains laut, teknologi, dan pengurusan data. Ini telah membantu penyelidik INOS untuk kekal terkini dengan perkembangan terkini dalam bidang ini dan membangunkan kemahiran dan kepakaran baru.

Menjadi pusat latihan serantau OTGA juga memberikan platform kepada INOS untuk berhubung dan berkolaborasi dengan rakan sejawat dan pakar dari seluruh dunia. Melalui ini, INOS telah membina perkongsian baru, berkongsi pengetahuan dan amalan terbaik, serta berkolaborasi dalam projek penyelidikan.

Menjadi sebahagian daripada rangkaian OTGA juga telah meningkatkan profil INOS dalam komuniti sains marin, membantu menarik peluang penjanaan dan kolaborasi baru.

Secara keseluruhan, OTGA telah membolehkan INOS untuk meningkatkan kapasitinya dalam menjalankan penyelidikan berkualiti tinggi dan menyumbang kepada usaha global untuk memahami dan menguruskan lautan dunia.

Sejak pelantikan pertama pada tahun 2014, INOS telah memainkan peranannya sebagai pusat latihan serantau OTGA sebaik yang mungkin.

Dan institut ini pasti akan terus memainkan peranan penting ini jauh dalam masa depan, melatih lebih ramai orang dari pelbagai negara tentang segala hal berkaitan lautan.

Profesor Aidy dan En. Zulkamal menghadiri Latihan Pengajar untuk Pusat Latihan Wilayah OTGA

Peserta OTGA melawat Pusat Rujukan dan Repositori Laut China Selatan, INOS

Profesor Aidy sedang membentangkan program OTGA di Konferens Sains IODE-XXV

Profesor Aidy sedang mempengerusikan mesyuarat Kumpulan Pemandu OTGA di Oostende, Belgium

Pusat Latihan INOS OTGA

Kursus Latihan OTGA – Repositori Digital: Laluan dari Akses Terbuka ke Pengurusan Aset Digital

Kursus Latihan OTGA: Asas Perancangan Ruang Pesisir dan Marin di INOS

Peserta OTGA mengambil peluang untuk melawat Galeri Penyelidikan INOS