5 September 2019 Khamis l
Lawatan Ringkas ke Galeri INOS oleh TNC (Pembangunan) Universiti Malaya, Prof. Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan diiringi oleh TNC (Akademik & Antarabangsa) UMT, Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman.