Hubungi Kami

Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Kuala Nerus
Terengganu, MALAYSIA
Tel: +609-6683195
Faks: +609-6692166

Laman Sesawang UMT: http://www.umt.edu.my

Laman Sesawang INOS: https://inos.umt.edu.my

Peta