e-Form

PENTADBIRAN

BEND-303 Borang Permohonan Keluar Pejabat

Borang Penggunaan Auditorium dan Bilik Seminar

INOS Borang Pinjaman Peralatan Pejabat

K03-Cuti Tanpa Rekod

K06-Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)

Borang Permohonan Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

02-Borang laporan latihan

 

 

MAKMAL

B01_Borang Penggunaan Makmal

B02-Borang Guna Makmal Luar Waktu Pejabat

B03 Borang Pinjaman Peralatan Makmal

B04-Peringatan Tender, Sebutharga, Pembelian Terus

B05-Borang Penempatan Peralatan Penyelidikan

B06-Borang Penempatan Bahan Kimia dan Radas

B07-Borang Keluar Bahan Kimia dan Radas

B08- Borang Caj Sampel dan Sewa Alatan

B09_Borang penempatan sampel

B10-Borang-Permohonan-Pengujian-Sampel

B11 – Maklumbalas pelanggan

B12- Borang Arahan Pengujian

B13- Borang Aduan Teknikal

B14 – Laporan Penyiasatan

B15-Butiran Lengkap Audit

B16-Borang Audit

B17-Borang Ringkasan Audit

B18 -Borang Latihan Kecekapan Pengujian_UMT

B19 -Borang Kompetensi Pengendalian Alatan_UMT

B20 -Borang Laporan Penyelenggaraan Asas_UMT

B21 -Borang Laporan Kerja Non-Confirming, Prevention

B22 -Borang Laporan Kawalan Kualiti ‘Non Conforming’

B23 -Borang penerimaan barang daripada pembekal

B24-Borang Temuduga

B25-Borang Pengesahan Tindakan Pembetulan

B27-Borang Permohonan Pangkalan Data INOS

B28 -Borang Rancangan Kursus Dan Latihan

B29-Borang Penilaian Kursus Dan Latihan

B30-Borang Kebenaran Bawa Keluar Peralatan

B31 -Borang Maklumat Harta Modal

B32 -Borang Maklumat Inventori v2

 

BORANG KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN INOS

Buku Panduan Keselamatan INOS

KKP_B001_BORANG_MAKLUMAT_SISA_BERBAHAYA_INOS

KKP_B002_BORANG_PELEPASAN_MAKMAL_INOS

KKP_B003_BORANG_PEMERIKSAAN_BERKALA_KEBUK_WASAP_INOS

KKP_B004_REKOD_PENGGUNAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B005_SENARAI_SEMAK_PENYEDIAAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017_INOS

KKP_B006_SENARAI_SEMAK_ISI_KANDUNGAN_PETI_PERTOLONGAN_CEMAS_2017

KKP_B007_SENARAI_SEMAK_EMERGENCY_EYEWASH_DAN_SHOWER_2017_INOS

KKP_Borang_COSSH_Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko

KKP_Contoh_Borang_COSSH-Kawalan-Bahan-Hazard-Kepada-Kesihatan-dan-Penaksiran-Risiko