e-Borang

PENTADBIRAN

BEND-303 Borang Permohonan Keluar Pejabat

Borang Penggunaan Auditorium dan Bilik Seminar

INOS Borang Pinjaman Peralatan Pejabat

K03-Cuti Tanpa Rekod

K06-Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)

Borang Permohonan Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

02-Borang laporan latihan

 

SISWAZAH INOS

1 – Thesis proposal approval form-v1

2 – Self-assessment progress report-v1

 

MAKMAL

 

B01_Borang Penggunaan Makmal

B02-Borang Guna Makmal Luar Waktu Pejabat

B03 Borang Pinjaman Peralatan Makmal

B04-Peringatan Tender, Sebutharga, Pembelian Terus

B05-Borang Penempatan Peralatan Penyelidikan

B06-Borang Penempatan Bahan Kimia dan Radas

B07-Borang Keluar Bahan Kimia dan Radas

B08- Borang Caj Sampel-Sewa Alatan

B09_Borang penempatan sampel

B10-Borang-Permohonan-Pengujian-Sampel

B11 – Maklumbalas pelanggan

B12- Borang Arahan Pengujian

B13- Borang Aduan Teknikal

B14 – Laporan Penyiasatan

B15-Butiran Lengkap Audit

B16-Borang Audit

B17-Borang Ringkasan Audit

B18 -Borang Latihan Kecekapan Pengujian_UMT

B19 -Borang Kompetensi Pengendalian Alatan_UMT

B20 -Borang Laporan Penyelenggaraan Asas_UMT

B21 -Borang Laporan Kerja Non-Confirming, Prevention

B22 -Borang Laporan Kawalan Kualiti ‘Non Conforming’

B23 -Borang penerimaan barang daripada pembekal

B24-Borang Temuduga

B25-Borang Pengesahan Tindakan Pembetulan

B27-Borang Permohonan Pangkalan Data INOS

B28 -Borang Rancangan Kursus Dan Latihan

B29-Borang Penilaian Kursus Dan Latihan

B30-Borang Kebenaran Bawa Keluar Peralatan